แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ เขียนโดย SAM 136
การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี เขียนโดย SAM 159
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ครบรอบ 66 พรรษา เขียนโดย SAM 170
เรียน ถ.หลัก57 (T-84 Oplot) เขียนโดย SAM 201
พิธีรับส่งหน้าที่ ผบ.ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ. เขียนโดย SAM 272
ตรวจสภาพความพร้อมรบ ฝึกหมู่ ตอน หมวด ปี 2561 เขียนโดย SAM 337
เตรียมการฝึก หมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2561 เขียนโดย SAM 263
กำลังพลออกกำลังกายตาม รปจ.ของหน่วย เขียนโดย SAM 279
การฝึกทบทวนบุคคลท่าเบื้องต้นและท่าอาวุธตามคู่มือพระราชทาน. เขียนโดย SAM 163
จัดงานเลี้ยงให้กับทหารผลัดปลดประจำการ เขียนโดย SAM 216
ฝึกทบทวนบุคคลท่าเบื้องต้น.และท่าอาวุธตามคู่มือพระราชทาน.. เขียนโดย SAM 184
พัฒนาเขตสุขาภิบาลและจัดสถานที่ เขียนโดย SAM 194
พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับทหารผลัดปลด 1/59 เขียนโดย SAM 191
สวดมนต์/ตรวจเครื่องแต่งกายประจำสัปดาห์ เขียนโดย SAM 184
ทดสอบประเมินความรู้กำลังพล เพื่อออกฝึก หมุ่ ตอน หมวด ประจำปี 2561 เขียนโดย SAM 151
การทดสอบการฝึกบุคคลท่าอาวุธของกำลังพลในส่วนที่เตรียมฝึกยกระดับ เขียนโดย SAM 147
การทดสอบการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า กำลังพลในส่วนที่เตรียมฝึกยกระดับ เขียนโดย SAM 160
กำลังพลออกกำลังกายตามระเบียบปฏิบัติประจำ เขียนโดย SAM 188
เตรียมการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2561 เขียนโดย SAM 165
เตรียมการฝึก/ตรวจสอบเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2561 เขียนโดย SAM 226
   
ขอให้ทำงานอย่างมีเกียรติอย่างลูกผู้ชาย..............และรักษาความเป็นทหารม้าไว้ให้ได้
   
กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230 ........................................ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน ........................................
© กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่2 รักษาพระองค์