แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ เขียนโดย SAM 376
การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี เขียนโดย SAM 399
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ครบรอบ 66 พรรษา เขียนโดย SAM 409
เรียน ถ.หลัก57 (T-84 Oplot) เขียนโดย SAM 488
พิธีรับส่งหน้าที่ ผบ.ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ. เขียนโดย SAM 549
ตรวจสภาพความพร้อมรบ ฝึกหมู่ ตอน หมวด ปี 2561 เขียนโดย SAM 623
เตรียมการฝึก หมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2561 เขียนโดย SAM 525
กำลังพลออกกำลังกายตาม รปจ.ของหน่วย เขียนโดย SAM 553
การฝึกทบทวนบุคคลท่าเบื้องต้นและท่าอาวุธตามคู่มือพระราชทาน. เขียนโดย SAM 320
จัดงานเลี้ยงให้กับทหารผลัดปลดประจำการ เขียนโดย SAM 430
ฝึกทบทวนบุคคลท่าเบื้องต้น.และท่าอาวุธตามคู่มือพระราชทาน.. เขียนโดย SAM 347
พัฒนาเขตสุขาภิบาลและจัดสถานที่ เขียนโดย SAM 401
พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับทหารผลัดปลด 1/59 เขียนโดย SAM 375
สวดมนต์/ตรวจเครื่องแต่งกายประจำสัปดาห์ เขียนโดย SAM 345
ทดสอบประเมินความรู้กำลังพล เพื่อออกฝึก หมุ่ ตอน หมวด ประจำปี 2561 เขียนโดย SAM 281
การทดสอบการฝึกบุคคลท่าอาวุธของกำลังพลในส่วนที่เตรียมฝึกยกระดับ เขียนโดย SAM 253
การทดสอบการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า กำลังพลในส่วนที่เตรียมฝึกยกระดับ เขียนโดย SAM 331
กำลังพลออกกำลังกายตามระเบียบปฏิบัติประจำ เขียนโดย SAM 342
เตรียมการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2561 เขียนโดย SAM 282
เตรียมการฝึก/ตรวจสอบเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2561 เขียนโดย SAM 382
   
ขอให้ทำงานอย่างมีเกียรติอย่างลูกผู้ชาย..............และรักษาความเป็นทหารม้าไว้ให้ได้
   
กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230 ........................................ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน ........................................
© กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่2 รักษาพระองค์