แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีรับส่งหน้าที่ ผบ.ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ. เขียนโดย SAM 23
ตรวจสภาพความพร้อมรบ ฝึกหมู่ ตอน หมวด ปี 2561 เขียนโดย SAM 60
เตรียมการฝึก หมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2561 เขียนโดย SAM 37
กำลังพลออกกำลังกายตาม รปจ.ของหน่วย เขียนโดย SAM 49
การฝึกทบทวนบุคคลท่าเบื้องต้นและท่าอาวุธตามคู่มือพระราชทาน. เขียนโดย SAM 30
จัดงานเลี้ยงให้กับทหารผลัดปลดประจำการ เขียนโดย SAM 38
ฝึกทบทวนบุคคลท่าเบื้องต้น.และท่าอาวุธตามคู่มือพระราชทาน.. เขียนโดย SAM 27
พัฒนาเขตสุขาภิบาลและจัดสถานที่ เขียนโดย SAM 42
พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับทหารผลัดปลด 1/59 เขียนโดย SAM 44
สวดมนต์/ตรวจเครื่องแต่งกายประจำสัปดาห์ เขียนโดย SAM 34
ทดสอบประเมินความรู้กำลังพล เพื่อออกฝึก หมุ่ ตอน หมวด ประจำปี 2561 เขียนโดย SAM 28
การทดสอบการฝึกบุคคลท่าอาวุธของกำลังพลในส่วนที่เตรียมฝึกยกระดับ เขียนโดย SAM 34
การทดสอบการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า กำลังพลในส่วนที่เตรียมฝึกยกระดับ เขียนโดย SAM 28
กำลังพลออกกำลังกายตามระเบียบปฏิบัติประจำ เขียนโดย SAM 34
เตรียมการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2561 เขียนโดย SAM 36
เตรียมการฝึก/ตรวจสอบเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2561 เขียนโดย SAM 44
ฝึกทบทวนบุคคลท่าเบื้องต้นและท่าอาวุธตามคู่มือพระราชทาน. เขียนโดย SAM 31
สวดมนต์และตรวจเครื่องแต่งกายประจำสัปดาห์ เขียนโดย SAM 39
มอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของเครื่องใช้ให้กับกำลังพล เขียนโดย SAM 39
unit school ยุทธวิธี (การตั้งรับ) ของ มว.ลว. เขียนโดย SAM 31
   
ขอให้ทำงานอย่างมีเกียรติอย่างลูกผู้ชาย..............และรักษาความเป็นทหารม้าไว้ให้ได้
   
กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230 ........................................ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน ........................................
© กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่2 รักษาพระองค์