แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ เขียนโดย SAM 238
การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี เขียนโดย SAM 260
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ครบรอบ 66 พรรษา เขียนโดย SAM 271
เรียน ถ.หลัก57 (T-84 Oplot) เขียนโดย SAM 319
พิธีรับส่งหน้าที่ ผบ.ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ. เขียนโดย SAM 387
ตรวจสภาพความพร้อมรบ ฝึกหมู่ ตอน หมวด ปี 2561 เขียนโดย SAM 447
เตรียมการฝึก หมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2561 เขียนโดย SAM 377
กำลังพลออกกำลังกายตาม รปจ.ของหน่วย เขียนโดย SAM 391
การฝึกทบทวนบุคคลท่าเบื้องต้นและท่าอาวุธตามคู่มือพระราชทาน. เขียนโดย SAM 224
จัดงานเลี้ยงให้กับทหารผลัดปลดประจำการ เขียนโดย SAM 301
ฝึกทบทวนบุคคลท่าเบื้องต้น.และท่าอาวุธตามคู่มือพระราชทาน.. เขียนโดย SAM 255
พัฒนาเขตสุขาภิบาลและจัดสถานที่ เขียนโดย SAM 274
พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับทหารผลัดปลด 1/59 เขียนโดย SAM 254
สวดมนต์/ตรวจเครื่องแต่งกายประจำสัปดาห์ เขียนโดย SAM 237
ทดสอบประเมินความรู้กำลังพล เพื่อออกฝึก หมุ่ ตอน หมวด ประจำปี 2561 เขียนโดย SAM 198
การทดสอบการฝึกบุคคลท่าอาวุธของกำลังพลในส่วนที่เตรียมฝึกยกระดับ เขียนโดย SAM 185
การทดสอบการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า กำลังพลในส่วนที่เตรียมฝึกยกระดับ เขียนโดย SAM 205
กำลังพลออกกำลังกายตามระเบียบปฏิบัติประจำ เขียนโดย SAM 231
เตรียมการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2561 เขียนโดย SAM 202
เตรียมการฝึก/ตรวจสอบเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2561 เขียนโดย SAM 267
   
ขอให้ทำงานอย่างมีเกียรติอย่างลูกผู้ชาย..............และรักษาความเป็นทหารม้าไว้ให้ได้
   
กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230 ........................................ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน ........................................
© กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่2 รักษาพระองค์