สภาพอากาศ  

   

ราคาน้ำมันวันนี้  

   
ขอให้ทำงานอย่างมีเกียรติอย่างลูกผู้ชาย..............และรักษาความเป็นทหารม้าไว้ให้ได้
   

ทำบุญใส่บาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่และพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันทหารม้า

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด

- พ.ท.สมเจตน์ ผลประเสริฐ ผบ.ม.พัน.30ฯ เป็นประธานในพิธีทำบุญใส่บาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
และพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนื่องในวันทหารม้า เพื่อเป็นศิริมงคล
ให้กับหน่วยกำลังพล และครอบครัว

1 resize

2 2 resize

2 4 resize

2 6 resize

2 5 resize

3 1 resize

3 4 resize

3 2 resize

3 3 resize

 

 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 63

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด

   - เมื่อ 101730 ม.ค.63 ม.พัน.30ฯ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 63 โดยผบ.ม.พัน.30 ฯ

เป็นประธานในพิธี

50658 resize

50659 resize

DSC 0566 resize

50662 resize

50666 resize

50664 resize

มอบผ้าห่มกันหนาว ทบ. และถุงยังชีพ ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด
                    

    พ.ท.สมเจตน์ ผลประเสริฐ ผบ.ม.พัน.30ฯ พร้อมด้วยคณะนายทหาร และครอบครัว
ร่วมกับ นายก อบต.บ้านพระ และ ผญบ.หมู่ 7 จัดกิจกรรมพบปะเพื่อพัฒนาสัมพันธ์กับประชาชน
ซึ่งเป็นมวลชนรอบค่าย พร้อมทั้งได้ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว ทบ. และถุงยังชีพ
ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว และเป็นผู้ที่มีรายได้น้อย จำนวน 42 ราย
ณ ที่ทำการ ผญบ.หมู่ 7 ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

                      
                    

 2

 

 3

 

 4

 

 5

 

 6

 

 1

 

 7

     
   
     
         

การตรวจสภาพความพร้อม กำลังพล และยุทโธปกรณ์ กองร้อยบรรเทาสาธารณภัยของหน่วย

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด
                                  พ.ท.สมเจตน์  ผลประเสริฐ ผบ.ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ./ผอ.ศบภ.ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ. ดำเนินการตรวจ                                  สภาพความพร้อม กำลังพล และยุทโธปกรณ์ กองร้อยบรรเทาสาธารณภัยของหน่วย ณ โรงเก็บรถ                                              ร้อย.ม.ที่ 2 ม.พัน.30ฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที
                    

1524981

1524982

1524983

1524984

1524985

1524986

 

 

 

- เมื่อ 090900  ม.ค. 63  พ.ท.สมเจตน์  ผลประเสริฐ ผบ.ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ./ผอ.ศบภ.ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ. ดำเนินการตรวจสภาพความพร้อม กำลังพล และยุทโธปกรณ์ กองร้อยบรรเทาสาธารณภัยของหน่วย ณ โรงเก็บรถ ร้อย.ม.ที่ 2 ม.พัน.30ฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที

ร่วมทำกิจกรรมการจัดทำบ่อดักไขมัน

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด
                    

      พ.ท.สมเจตน์ ผลประเสริฐ ผบ.ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ. ได้นำกำลังพล และครอบครัวร่วมทำกิจกรรม
การจัดทำบ่อดักไขมัน อธิบายถึงหลักการทำงาน และความสำคัญของบ่อดักไขมันในบ้านพักเรือนแถว
ของกำลังพล

                      
                    

 2

 

DSC 0332

 

 3

 

 1