กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด
           พ.ท. สมเจตน์ ผลประเสิฐ ผบ.ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ. นำกำลังพลและครอบครัว ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  
  และกระทำพิธีถวายเครื่องราชสักการะลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
  มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10  ณ อาคารพรหมโยธี เมื่อ 26 ก.ค. 2561  
            
   
   
   
   

การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด
                          พ.ท. สมเจตน์  ผลประเสริฐ ผบ.ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ. จัดให้มีการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามมัคคี                       
  ของกำลังพล " กีฬาสัมพันธ์ สิงห์เหนือ  เสือใต้ " ภายในกองพันทหารม้าที่ 30 เมื่อ 19 ก.ค. 2561  
     
                        
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

เรียน ถ.หลัก57 (T-84 Oplot)

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด
                                                                

     พ.ท.สมเจตน์  ผลประเสริฐ ผบ.ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ. ได้นำกำลังพลในส่วนของผู้ปฏิบัติหน้าที่ตอนรถถังเข้ารับการเรียนการสอนภายในหน่วย ถ.หลัก57 (T-84 Oplot) ณ ห้องเรียน ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ. โดยชุดครูฝึก จาก ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ. ทำการสอนอบรมในเรื่อง การใช้งานยุทโธปกรณ์ขั้นพื้นฐาน และการฝึกขับ เมื่อ 5 ก.ค.61

 
                                 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ครบรอบ 66 พรรษา

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด
                    

  กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาส

 
  วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในพื้นที่ของหน่วย โดยมี พ.ท.สมเจตน์ ผลประเสริฐ ผบ.ม.พัน.30   
  พล.ร.2 รอ. เป็นประธาน มีกำลังพลจิตอาสา และมวลชนรอบค่าย ร่วมกิจกรรม เมื่อ 28 ก.ค. 61
 
                        
     
     
     
   
     
     
     
     
     

พิธีรับส่งหน้าที่ ผบ.ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด
  กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ได้กระทำพิธีรับ - ส่งหน้าที่ผู้บังคับกองพัน  
  ทหารม้าที่ 30 ระหว่าง พ.อ.เริงณรงค์ ชาวล้อม เสธ.กรม นรร.รอ.รร.จปร.กับ พ.ท.สมเจตน์ ผลประเสริฐ  
  ผบ.ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ. บริเวณ บก.ม.พัน.30ฯ เมื่อ 11 พ.ค. 2561  
                      
   
   
   
   
   
ขอให้ทำงานอย่างมีเกียรติอย่างลูกผู้ชาย..............และรักษาความเป็นทหารม้าไว้ให้ได้
   
กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230 ........................................ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน ........................................
© กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่2 รักษาพระองค์