สภาพอากาศ  

   

ราคาน้ำมันวันนี้  

   
ขอให้ทำงานอย่างมีเกียรติอย่างลูกผู้ชาย..............และรักษาความเป็นทหารม้าไว้ให้ได้
   

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ครบรอบ 66 พรรษา

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด
                    

  กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาส

 
  วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในพื้นที่ของหน่วย โดยมี พ.ท.สมเจตน์ ผลประเสริฐ ผบ.ม.พัน.30   
  พล.ร.2 รอ. เป็นประธาน มีกำลังพลจิตอาสา และมวลชนรอบค่าย ร่วมกิจกรรม เมื่อ 28 ก.ค. 61
 
                        
     
     
     
   
     
     
     
     
     

เรียน ถ.หลัก57 (T-84 Oplot)

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด
                                                                

     พ.ท.สมเจตน์  ผลประเสริฐ ผบ.ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ. ได้นำกำลังพลในส่วนของผู้ปฏิบัติหน้าที่ตอนรถถังเข้ารับการเรียนการสอนภายในหน่วย ถ.หลัก57 (T-84 Oplot) ณ ห้องเรียน ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ. โดยชุดครูฝึก จาก ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ. ทำการสอนอบรมในเรื่อง การใช้งานยุทโธปกรณ์ขั้นพื้นฐาน และการฝึกขับ เมื่อ 5 ก.ค.61

 
                                 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ตรวจสภาพความพร้อมรบ ฝึกหมู่ ตอน หมวด ปี 2561

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด
 

 กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จัดให้มีพิธีตรวจสภาพความพร้อมรบของ

 
 
 กำลังพล และยุทโธปกรณ์ ที่จะออกฝึก / ตรวจสอบเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2561 โดยมี
  พ.ท. เริงณรงค์  ชาวล้อม ผบ.ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ. เป็นประธาน เมื่อ 7 พ.ค. 2561
 
                      
   
   
   
   
   
   
   
   

พิธีรับส่งหน้าที่ ผบ.ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด
  กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ได้กระทำพิธีรับ - ส่งหน้าที่ผู้บังคับกองพัน  
  ทหารม้าที่ 30 ระหว่าง พ.อ.เริงณรงค์ ชาวล้อม เสธ.กรม นรร.รอ.รร.จปร.กับ พ.ท.สมเจตน์ ผลประเสริฐ  
  ผบ.ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ. บริเวณ บก.ม.พัน.30ฯ เมื่อ 11 พ.ค. 2561  
                      
   
   
   
   

เตรียมการฝึก หมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2561

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด
   กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จัดให้มีการฝึกในที่ตั้ง เพื่อเตรียมการฝึก/  
   ตรวจสอบเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2561 เรื่อง ยุทธวิธี มว.ลว. เมื่อ 4 พ.ค. 2561