สภาพอากาศ  

   

ราคาน้ำมันวันนี้  

   
ขอให้ทำงานอย่างมีเกียรติอย่างลูกผู้ชาย..............และรักษาความเป็นทหารม้าไว้ให้ได้
   

กำลังพลออกกำลังกายตาม รปจ.ของหน่วย

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด
     กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ได้รวมกำลังพลเพื่อออกกำลังกายตาม  
     ระเบียบปฏิบัติประจำของหน่วย เมื่อ 2 พ.ค. 61  
   
   
   
   
                      
     

การฝึกทบทวนบุคคลท่าเบื้องต้นและท่าอาวุธตามคู่มือพระราชทาน.

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด
     กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ได้ทำการฝึกทบทวนบุคคลท่าเบื้องต้น   
    ตามคู่มือพระราชทานว่าด้วย แบบฝึกบุคคลท่ามือเปล่า และแบบฝึกบุคคลท่าอาวุธ ให้กับกำลังพล  
    ตามระเบียบปฏิบัติประจำของหน่วย เมื่อ 2 พ.ค. 2561  
                         
   
   
   
   
   
     

ฝึกทบทวนบุคคลท่าเบื้องต้น.และท่าอาวุธตามคู่มือพระราชทาน..

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด
     กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ได้ทำการฝึกทบทวนบุคคลท่าเบื้องต้น   
     ตามคู่มือพระราชทานว่าด้วย แบบฝึกบุคคลท่ามือเปล่า และแบบฝึกบุคคลท่าอาวุธ ให้กับกำลังพล  
     ตามระเบียบปฏิบัติประจำของหน่วย เมื่อ 30 เม.ย. 2561  
   
   
                      
     

จัดงานเลี้ยงให้กับทหารผลัดปลดประจำการ

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด
     กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ได้จัดให้มีงานเลี้ยงสำหรับทหารที่จะปลด  
     ประจำการ ก่อนจะกลับภูมิลำเนา เมื่อ 30 เม.ย. 2561  
   
   
                      
     

พัฒนาเขตสุขาภิบาลและจัดสถานที่

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด
   กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จัดกำลังพลไปช่วยพัฒนาเขตสุขาภิบาล  
   และจัดสถานที่ ณ วัดแจ้ง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี เมื่อ 29 เม.ย.61