สภาพอากาศ  

   

ราคาน้ำมันวันนี้  

   
ขอให้ทำงานอย่างมีเกียรติอย่างลูกผู้ชาย..............และรักษาความเป็นทหารม้าไว้ให้ได้
   

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับทหารผลัดปลด 1/59

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด
 

   พ.ท. เริงณรงค์ ชาวล้อม ผบ.ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ. เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ

 
     ให้กับพลทหารที่ครบกำหนดปลดออกจากกองประจำการ จำนวน 66 นาย สถานที่ ห้องอบรม  
     ร้อย.ม.ที่ 3ฯ เมื่อ 27 เม.ย.61  
   
                       
   
   
     
     

สวดมนต์/ตรวจเครื่องแต่งกายประจำสัปดาห์

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด
 

กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ รวมกำลังพลประจำวัน จัดให้มีการสวดมนต์

และตรวจเครื่องแต่งกายเพื่อปลูกฝังคุณธรรม และการรักษาวินัยการแต่งกาย เมื่อ 27 เม.ย.61

 
     
                      
   
   
   
   
   
     

การทดสอบการฝึกบุคคลท่าอาวุธของกำลังพลในส่วนที่เตรียมฝึกยกระดับ

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด
    กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จัดให้มีการทดสอบการฝึกทบทวนบุคคล  
    ท่าอาวุธ กำลังพลในส่วนที่เตรียมฝึกยกระดับ ณ ลานอเนกประสงค์ ร้อย.ม.ที่ 2 เมื่อ 26 เม.ย. 61  
                      
   
   
   
   
   
     

ทดสอบประเมินความรู้กำลังพล เพื่อออกฝึก หมุ่ ตอน หมวด ประจำปี 2561

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด
   กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จัดให้มีการทดสอบประเมินผลความรู้ภาค  
   วิชาการ ของกำลังพลที่เข้ารับการฝึก หมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2561  ณ ห้องเรียน ร้อย.ม.ที่ 3  เมื่อ  
   26 เม.ย. 61  
   
                      
   
   
     
     
     

การทดสอบการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า กำลังพลในส่วนที่เตรียมฝึกยกระดับ

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด
  กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จัดให้มีการทดสอบการฝึกทบทวนบุคคล  
  ท่ามือเปล่า กำลังพลในส่วนที่เตรียมฝึกยกระดับ ณ ลานอเนกประสงค์ ร้อย.ม.ที่ 2 เมื่อ 25 เม.ย. 61