สภาพอากาศ  

   

ราคาน้ำมันวันนี้  

   
ขอให้ทำงานอย่างมีเกียรติอย่างลูกผู้ชาย..............และรักษาความเป็นทหารม้าไว้ให้ได้
   

สิ่่งประดิษฐ์ ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด

 

ชมรมขี่ม้าค่ายพรหมโยธี

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด

        
     
     
     
   
   
   

ค่ายฝึกลูกเสือ – เยาวชน กองพันทหารม้าที่ 30

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด

                                                        

                                                   กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือและเยาวชนฯ ที่ผ่านมา   

ลูกเสือ - เนตรนารี ร.ร. อนุบาลประจันตคาม

เข้าค่ายพักแรม เมื่อ 19 - 21 ก.พ. 57  

   

ลูกเสือ - เนตรนารีื ร.ร. บ้านโปร่งสะเดา

เข้าค่ายพักแรม เมื่อ 29 - 31 ม.ค. 57  

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ เทศบาลคลองหลวง จ.ปทุมธานี เข้าค่ายฯ เมื่อ  11 - 13 ก.พ. 57                   

ลูกเสือ - เนตรนารี ร.ร.เนินหอมและ ร.ร.นนทรี

เข้าค่ายพักแรม เมื่อ 8 - 10 ม.ค. 57          

ลูกเสือ - เนตรนารี ร.ร. หนองจวง , บ้านหัวกรด

เข้าค่ายพักแรม เมื่ิอ  22 - 24 ม.ค. 57                                           

ลูกเสือ - เนตรนารี กลุ่ม สพท.เขต 2 ปราจีนบุรี

เข้าค่ายพักแรม เมื่อ 18 - 20 ธ.ค. 56  

ลูกเสือ - เนตรนารี กลุ่ม สพท.เขต 2 ปราจีนบุรี

เข้าค่ายพักแรม เมื่อ  7 ม.ค. 57  

 

ลูกเสือ - เนตรนารี  ร.ร. หทัยชาติ จ.ปราจีนบุรี

ข้าค่ายพักแรม เมื่อ 21-22 พ.ย. 56                                                                                          

ลูกเสือ - เนตรนารี ร.ร. วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ .สระแก้ว ข้าค่ายพักแรม  เมื่อ 11 - 13 ธ.ค. 56