สภาพอากาศ  

   

ราคาน้ำมันวันนี้  

   
ขอให้ทำงานอย่างมีเกียรติอย่างลูกผู้ชาย..............และรักษาความเป็นทหารม้าไว้ให้ได้
   

กำลังพลออกกำลังกายตามระเบียบปฏิบัติประจำ

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด
     กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ได้รวมกำลังพลเพื่อออกกำลังกายตาม  
     ระเบียบปฏิบัติประจำของหน่วย เมื่อ 25 เม.ย. 61  
   
   
   
   
   

เตรียมการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2561

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด
  กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จัดให้มีการฝึกในที่ตั้ง เพื่อเตรียมการฝึก/  
  ตรวจสอบเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2561 เรื่อง ระเบียบการนำหน่วย เมื่อ 24 เม.ย.2561  
   
                      
   
     

ฝึกทบทวนบุคคลท่าเบื้องต้นและท่าอาวุธตามคู่มือพระราชทาน.

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด
 

   กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ได้ทำการฝึกทบทวนบุคคลท่าเบื้องต้น  

 
     ตามคู่มือพระราชทานว่าด้วย แบบฝึกบุคคลท่ามือเปล่า และแบบฝึกบุคคลท่าอาวุธ ให้กับกำลังพล    
                       ตามระเบียบปฏิบัติประจำของหน่วย เมื่อ 23 เม.ย. 2561  
   
   
   
   
     

เตรียมการฝึก/ตรวจสอบเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2561

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด
   กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จัดให้มีการฝึกในที่ตั้ง เพื่อเตรียมการฝึก/  
   ตรวจสอบเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2561 เรื่อง ยุทธวิธีของ มว.ลว. เมื่อ 23 เม.ย. 2561  
                         
   
   
   
     
   
     

สวดมนต์และตรวจเครื่องแต่งกายประจำสัปดาห์

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด
 

      กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ได้รวมกำลังพลประจำวัน จัดให้มีการ

 
  สวดมนต์และตรวจเครื่องแต่งกาย เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและการรักษาวินัยการแต่งกาย เมื่อ 20 เม.ย.61