สภาพอากาศ  

   

ราคาน้ำมันวันนี้  

   
ขอให้ทำงานอย่างมีเกียรติอย่างลูกผู้ชาย..............และรักษาความเป็นทหารม้าไว้ให้ได้
   

มอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของเครื่องใช้ให้กับกำลังพล

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด
                    

พ.ท.เริงณรงค์ ชาวล้อม ผบ.ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.ได้มอบเงินช่วยเหลือพร้อมของใช้ในชีวิตประจำวัน

 
  เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ ส.อ.กัศยปนันทน์ ปลั่งกลาง เนื่องจากที่อยู่อาศัยประสบอัคคีภัย   
  เมื่อ 20 เม.ย.61  
     

unit school ยุทธวิธี (การตั้งรับ) ของ มว.ลว.

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด
   กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จัดให้มีการเรียนการสอนภายในหน่วยใน  
   เรื่อง ยุทธวิธี (การตั้งรับ) ของ มว.ลว. เมื่อ 19 เม.ย. 2561  
     
   
                                                                   
       
     

กำลังพลของหน่วยออกกำลังกายตาม รปจ.

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด
 

   กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ได้รวมกำลังพลเพื่อออกกำลังกายตาม

 
     ระเบียบปฏิบัติประจำของหน่วย เมื่อ 18 เม.ย. 61  
                      
   
   
   
   
   
     

พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพล

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด
 

 พ.ท.เริงณรงค์ ชาวล้อม ผบ.ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.ได้จัดมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพลทุกคน

 
   ภายในหน่วย ประจำปี 2561 จำนวน 115 คน เงินทุนการศึกษา 180,500 บาท เมื่อ 19 เม.ย.61   
   
     
     
     
   
   
                      

การฝึกทบทวนบุคคลท่าเบื้องต้น/ท่าอาวุธตามคู่มือพระราชทาน

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด

    กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ได้ทำการฝึกทบทวนบุคคลท่าเบื้องต้น  
    ตามคู่มือพระราชทานว่าด้วย แบบฝึกบุคคลท่ามือเปล่า และแบบฝึกบุคคลท่าอาวุธ ให้กับกำลังพล  
    ตามระเบียบปฏิบัติประจำของหน่วย เมื่อ 18 เม.ย. 2561