สภาพอากาศ  

   

ราคาน้ำมันวันนี้  

   
ขอให้ทำงานอย่างมีเกียรติอย่างลูกผู้ชาย..............และรักษาความเป็นทหารม้าไว้ให้ได้
   

unit school ยุทธวิธี มว.ลว.

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด
 

กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จัดให้มีการเรียนการสอนภายในหน่วยใน 

 
  เรื่อง ยุทธวิธีของ มว.ลว. เมื่อ 17 เม.ย. 2561  
                      
   
   
   

กำลังพลออกกำลังกายตามระเบียบปฏิบัติประจำของหน่วย

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด
         กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ได้รวมกำลังพลเพื่อออกกำลังกาย  
  ตามระเบียบปฏิบัติประจำของหน่วย เมื่อ 11 เม.ย. 2561  
   
   
                      
     

พิธีรดน้ำขอพร ผบ.ชา ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด
 

 พ.ท.เริงณรงค์ ชาวล้อม ผบ.ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ. เป็นประธานในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

 
   ของหน่วย เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันดีงาม โดยจัดให้มีการสรงน้ำพระพุทธรูป
 
   การรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้บังคับบัญชา เมื่อ 10 เม.ย. 61   
   
   
   
                      
   

การฝึกทบทวนบุคคลท่าเบื้องต้น / ท่าอาวุธ ตามคู่มือพระราชทาน.

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด
  กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ได้ทำการฝึกทบทวนบุคคลท่าเบื้องต้น  
  ตามคู่มือพระราชทานว่าด้วย แบบฝึกบุคคลท่ามือเปล่า และแบบฝึกบุคคลท่าอาวุธ ให้กับกำลังพล  
  ตามระเบียบปฏิบัติประจำของหน่วย เมื่อ 11 เม.ย. 2561  
   
                       
   
   
   
   
   

การเรียนการสอนภายในหน่วย เรื่อง ยุทธวิธีของ มว.ลว.

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด
 

กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จัดให้มีการเรียนการสอนภายในหน่วยใน 

 
  เรื่อง ยุทธวิธีของ มว.ลว. เมื่อ 10 เม.ย. 2561