สภาพอากาศ  

   

ราคาน้ำมันวันนี้  

   
ขอให้ทำงานอย่างมีเกียรติอย่างลูกผู้ชาย..............และรักษาความเป็นทหารม้าไว้ให้ได้
   

ออกกำลังกายเพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกายเพื่อเข้ารับการฝึกยกระดับ

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด
 

กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ได้รวมกำลังพลที่จะเข้ารับการฝึกยกระดับ

 
  ออกกำลังกายเพื่อเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย เมื่อ 9 เม.ย. 2561   
   
   
   
   
                          

การเรียนการสอนภายในหน่วย เรื่อง ยุทธวิธีของ มว.ลว.

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด
 

กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จัดให้มีการเรียนการสอนภายในหน่วยใน 

 
  เรื่อง ยุทธวิธีของ มว.ลว. เมื่อ 9 เม.ย. 2561  
   
   
   
   
                            

ฝึกทบทวนบุคคลท่าเบื้องต้น/ท่าอาวุธ ตามคู่มือพระราชทาน.

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด
 

   กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ได้ทำการฝึกทบทวนบุคคลท่าเบื้องต้น

 
     ตามคู่มือพระราชทานว่าด้วย แบบฝึกบุคคลท่ามือเปล่า และแบบฝึกบุคคลท่าอาวุธ ให้กับกำลังพล  
     ตามระเบียบปฏิบัติประจำของหน่วย เมื่อ 9 เม.ย. 2561  
   
   
   
                      
     

ตรวจเลือกฯ ประจำปี 2561 อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด

                    

     เมื่อ 9 เม.ย. 61 พ.ท.เริงณรงค์ ชาวล้อม ผบ.ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ. เป็นประธานคณะกรรมการตรวจ

 
  เลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2561  ได้ทำการตรวจเลือก ณ  อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี  
     
     
     
     
     
   
   
   

ตรวจเลือกฯ ประจำปี 2561 อ.เมือง จ.เพชรบุรี

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด
 

เมื่อ 8 เม.ย. 61 พ.ท.เริงณรงค์ ชาวล้อม ผบ.ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ. เป็นประธานคณะกรรมการตรวจ

 
  เลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2561  ได้ทำการตรวจเลือก ณ  อ.เมือง จ.เพชรบุรี