สภาพอากาศ  

   

ราคาน้ำมันวันนี้  

   
ขอให้ทำงานอย่างมีเกียรติอย่างลูกผู้ชาย..............และรักษาความเป็นทหารม้าไว้ให้ได้
   

กิจกรรมการคัดแยกขยะในครัวเรือน

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด
                    

      พ.ท.สมเจตน์ ผลประเสริฐ ผบ.ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ. ได้นำกำลังพล และครอบครัว 
ร่วมทำกิจกรรมการคัดแยกขยะในครัวเรือน โดยเริ่มต้นจากการคัดแยกขยะภายในครัวเรือน 
นำไปทิ้งในถังให้ถูกประเภท และการนำขยะไปขาย เพื่อเพิ่มรายได้ภายในครอบครัว

                      
                    

 3

 

 1

 

DSC 0301

 

DSC 0317

 

 2

 

DSC 0321

     
         
         

กิจกรรมการใช้ถุงผ้า แทนการใช้ถุงพลาสติก

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด
                    

  พ.ท.สมเจตน์ ผลประเสริฐ ผบ.ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ. ได้นำกำลังพล และครอบครัว
ร่วมทำกิจกรรมรณรงค์การใช้ถุงผ้า แทนการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ตามร้านค้าสวัสดิการ
และร้านค้าชุมชนภายในหน่วย

                      
                    

 2

 

DSC 0263

 

 1

 

 3

 

 

     
         
         

กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด
           พ.ท. สมเจตน์ ผลประเสิฐ ผบ.ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ. นำกำลังพลและครอบครัว ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  
  และกระทำพิธีถวายเครื่องราชสักการะลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
  มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10  ณ อาคารพรหมโยธี เมื่อ 26 ก.ค. 2561  
            
   
   
   
   

กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด
                    

  พ.ท.สมเจตน์ ผลประเสริฐ ผบ.ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ. ได้นำกำลังพลและครอบครัว ร่วมทำกิจกรรม 
การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ว่างเปล่าของหน่วยเพื่อการอนุรักษ์และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

                      
                    

 4

 

DSC 0172

 

20191212 0021

 

 5

 

 1

 

20191212 0006

 

 

 

   
         
         

การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี

ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด
                          พ.ท. สมเจตน์  ผลประเสริฐ ผบ.ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ. จัดให้มีการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามมัคคี                       
  ของกำลังพล " กีฬาสัมพันธ์ สิงห์เหนือ  เสือใต้ " ภายในกองพันทหารม้าที่ 30 เมื่อ 19 ก.ค. 2561