สวดมนต์/ตรวจเครื่องแต่งกายประจำสัปดาห์

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
รายละเอียด
 

กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ รวมกำลังพลประจำวัน จัดให้มีการสวดมนต์

และตรวจเครื่องแต่งกายเพื่อปลูกฝังคุณธรรม และการรักษาวินัยการแต่งกาย เมื่อ 27 เม.ย.61

 
     
                      
   
   
   
   
   
     
Share
   
ขอให้ทำงานอย่างมีเกียรติอย่างลูกผู้ชาย..............และรักษาความเป็นทหารม้าไว้ให้ได้
   
กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230 ........................................ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน ........................................
© กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่2 รักษาพระองค์