เตรียมการฝึก หมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2561

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
รายละเอียด
   กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จัดให้มีการฝึกในที่ตั้ง เพื่อเตรียมการฝึก/  
   ตรวจสอบเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2561 เรื่อง ยุทธวิธี มว.ลว. เมื่อ 4 พ.ค. 2561  
   
   
   
                      
     
     
Share
   
ขอให้ทำงานอย่างมีเกียรติอย่างลูกผู้ชาย..............และรักษาความเป็นทหารม้าไว้ให้ได้
   
กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230 ........................................ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน ........................................
© กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่2 รักษาพระองค์