ตรวจสภาพความพร้อมรบ ฝึกหมู่ ตอน หมวด ปี 2561

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
รายละเอียด
 

 กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จัดให้มีพิธีตรวจสภาพความพร้อมรบของ

 
 
 กำลังพล และยุทโธปกรณ์ ที่จะออกฝึก / ตรวจสอบเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2561 โดยมี
  พ.ท. เริงณรงค์  ชาวล้อม ผบ.ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ. เป็นประธาน เมื่อ 7 พ.ค. 2561
 
                      
   
   
   
   
   
   
   
   
Share
   
ขอให้ทำงานอย่างมีเกียรติอย่างลูกผู้ชาย..............และรักษาความเป็นทหารม้าไว้ให้ได้
   
กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230 ........................................ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน ........................................
© กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่2 รักษาพระองค์