พิธีรับส่งหน้าที่ ผบ.ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
รายละเอียด
  กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ได้กระทำพิธีรับ - ส่งหน้าที่ผู้บังคับกองพัน  
  ทหารม้าที่ 30 ระหว่าง พ.อ.เริงณรงค์ ชาวล้อม เสธ.กรม นรร.รอ.รร.จปร.กับ พ.ท.สมเจตน์ ผลประเสริฐ  
  ผบ.ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ. บริเวณ บก.ม.พัน.30ฯ เมื่อ 11 พ.ค. 2561  
                      
   
   
   
   
Share
   
ขอให้ทำงานอย่างมีเกียรติอย่างลูกผู้ชาย..............และรักษาความเป็นทหารม้าไว้ให้ได้
   
กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230 ........................................ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน ........................................
© กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่2 รักษาพระองค์