ร่วมทำกิจกรรมการจัดทำบ่อดักไขมัน

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
รายละเอียด
                    

      พ.ท.สมเจตน์ ผลประเสริฐ ผบ.ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ. ได้นำกำลังพล และครอบครัวร่วมทำกิจกรรม
การจัดทำบ่อดักไขมัน อธิบายถึงหลักการทำงาน และความสำคัญของบ่อดักไขมันในบ้านพักเรือนแถว
ของกำลังพล

                      
                    

 2

 

DSC 0332

 

 3

 

 1

     
         
         
Share
   
ขอให้ทำงานอย่างมีเกียรติอย่างลูกผู้ชาย..............และรักษาความเป็นทหารม้าไว้ให้ได้
   
กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230 ........................................ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน ........................................
© กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่2 รักษาพระองค์